Katholieke Scholen Regio Deinze

belangrijkste waarden van ons

OPVOEDINGSPROJECT

terug the vinden in volgend bijbelverhaal:

Hij vertelde hun deze gelijkenis: “Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of de vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.” (Lc 13, 6 – 9)

Op onze scholen verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke                   
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke                   
dialoogschool beschouwen we de ouders als nauw betrokken partners voor                   
de opvoeding en vorming die de school aan hun kinderen verstrekt.

We stemmen het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind en focussen daarbij op:

de pedagogie van de verbondenheid, want leren is een sociaal gebeuren en een wederzijdse verrijking.

de pedagogie van de hoop, want we geloven in de groeikansen van kinderen rekening houdend met hun talenten en mogelijkheden.

de pedagogie van het geduld, want onderwijs en opvoeding afstemmen op de grenzen en beperkingen van het kind vraagt een geduldige aanpak.

als eerste verantwoordelijken. Daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school
dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school
die ons ondersteunen, vormen en ons helpen bij onze professionalisering
die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school wordt gewerkt
waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht

Samen geworteld in geloof, groeien we naar een hoopvolle toekomst!


Copyright © 2023 Katholieke Scholen Regio Deinze